Fundamentgroep

Om Olifant Wereld een solide basis te geven, willen we bedrijven, instellingen en particulieren bij de organisatorische kant van de activiteiten betrekken. Door deelname aan de Fundamentgroep krijgen de leden meer inzicht in het werk en de projecten. Deelnemers aan de Fundamentgroep hebben een speciale status binnen Olifant Wereld. Zij genieten diverse voorrechten en worden uitgenodigd bij alle bijzondere activiteiten. 

De Fundamentgroep maakt deel uit van de organisatie. Maar het belangrijkste is: zij steunen actief de bescherming van de olifanten. De Fundamentgroep kent 3 verschillende categorieën met verschillende faciliteiten die bij dat niveau horen: Oprichter (Founder), Grondlegger (Co-Founder) en Bouwer (Builder). Zij betalen jaarlijks een hogere bijdragen en krijgen daarvoor bepaalde privileges. Maar het belangrijkste is de wetenschap dat zij de toekomst van de olifanten veiligstellen; in feite dat zij belangrijke beschermers van de olifanten zijn. 

Wie geïnteresseerd is in het lidmaatschap van de Fundamentgroep kan bellen met Rob Faber. Tel: 023 7370558 of een e-mail sturen aan: bestuur@olifantwereld.org

De olifant heeft jou nodig

Van Wereldburger tot ZakenVriend. We hebben zoveel mogelijk mensen nodig om samen met ons de olifant te beschermen. Help dus mee!