Help mee

Bouw mee aan olifant wereld

Als jij je betrokken voelt bij de olifant, dan heten we je graag welkom als lid van de bevolking van Olifant Wereld. Je kunt ‘Olifant Wereldburger’ worden.

In de stenen van de Muur van Wijzen worden namen gegraveerd van de mensen die een steentje bijgedragen hebben. Het is ook mogelijk om voor een kleine bijdrage een blanco steentje bij te dragen.

De Muur der Wijzen is er zolang het gebouw er staat, wat wellicht wel meer dan 100 of 150 jaar zal zijn. Jouw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen kunnen je naam aanwijzen: “kijk, oma en opa hebben meegeholpen om Olifant Wereld op te bouwen.”

Wie een bedrag bijdraagt van tenminste €2500,- voor de bouw en de inrichting van de Olifant Wereld, krijgt een ingelijst, persoonlijk bouwcertificaat. Daarnaast wordt op een plaquette de naam van de gever vermeld.
Deze plaquette word bij de ingang van Olifant Wereld opgehangen.

Wanneer Olifant Wereld gerealiseerd is, zal het voor een groot gedeelte op vrijwilligers draaien. Enthousiaste mensen die een aantal uren per week als gids, safari-chauffeurs of als restauranthulp een bijdrage leveren aan het functioneren van Olifant Wereld, zijn van harte welkom. Maar zover is het nog niet….

De fundamentgroep

Om Olifant Wereld een solide basis te geven, willen we bedrijven, instellingen en particulieren bij de organisatorische kant van de activiteiten betrekken. Door deelname aan de Fundamentgroep krijgen de leden meer inzicht in het werk en de projecten. Deelnemers aan de Fundamentgroep hebben een speciale status binnen Olifant Wereld. Zij genieten diverse voorrechten en worden uitgenodigd bij alle bijzondere activiteiten.

Word zakenvriend

Olifant Wereld noemt haar sponsoren ZakenVrienden. Met de bijdragen van ZakenVrienden kunnen de noodzakelijke kosten van het onderhoud van Olifant Wereld betaald worden en kunnen alle andere baten aangewend worden om Olifant Wereld beter te maken.

Doe een schenking

Mensen kunnen als particulier of bedrijf een persoonlijke bijdrage leveren aan het functioneren van Olifant Wereld in de vorm van een schenking of een nalatenschap.

Elke schenking aan Olifant Wereld is zeer welkom. 

De olifant heeft jou nodig

Van Wereldburger tot ZakenVriend. We hebben zoveel mogelijk mensen nodig om samen met ons de olifant te beschermen. Help dus mee!