Organisatie

Samen zetten we ons in voor hetzelfde doel

Wereldburgers zijn de basis van Olifant Wereld. Door hun steun kunnen we veel bereiken.

Olifanten worden op alle fronten in hun voortbestaan bedreigd. De OlifantenCoalitie kan oplossingen aandragen en uitvoeren om de olifanten te beschermen tegen stroperij, uitbreiding van nederzettingen en landbouwgebied in de natuurparken en de gevolgen van klimaatverandering.

Door de samenwerking van de beschermingsorganisaties en gesteund door een grote achterban kunnen we politici in Afrika en Azië overtuigen dat een gezonde olifantenpopulatie noodzakelijk is voor het ecosysteem, de natuur en de mensen die daar wonen.

Dit kunnen we alleen samen bereiken!

Onze belangrijkste doelstellingen

Mensen meer betrekken bij het leven van de olifanten

Olifant Wereld zal een educatief en interactief beschermingscentrum worden, geheel in het teken van olifanten. Om dit beschermingscentrum te kunnen realiseren, hebben wij de hulp van Wereldburgers en Wereldbewoners nodig. Wereldburgers helpen mee om Olifant Wereld op te bouwen. De Wereldburgers, Wereldbewoners en Wereldbouwers vormen samen de bevolking van Olifant Wereld.

Lees meer

In Olifant Wereld worden een exposities getoond, waar het leven van een olifant wordt weergegeven: van de conceptie tot aan het overlijden tussen de 70 en 80 jaar. In de Evolutiehal wordt op een duidelijke manier de evolutie van de slurfachtigen laten zien; een evolutie van 75 miljoen jaar. Veel langer dan het bestaan van de mens. In Olifant Wereld komt ook een museum met de mooiste kunstwerken, met de olifanten als onderwerp: beelden, schilderijen enz.

Het beschermen van olifanten in hun natuurlijke leefgebied

Het leefgebied van de olifanten wordt steeds kleiner en onveiliger. Door stropers die olifanten vermoorden om hun ivoren slagtanden te bemachtigen. Daarvoor moet er gezorgd worden dat enerzijds de stropers de parken niet binnen kunnen komen en mocht het hen wel lukken om binnen te komen dat ze zo snel mogelijk onschadelijk gemaakt worden. Met speciale camera’s kunnen indringers opgespoord en ingerekend worden.

Lees meer

Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat het leefgebied niet kleiner wordt en dat veeboeren hun kuddes niet binnen de nationale parken kunnen brengen en ziektes meenemen. Olifanten hebben geen afweerstoffen tegen deze bacteriën en virussen, waardoor ze kunnen sterven. Waar leefgebieden door landbouwakkers van elkaar gescheiden zijn, dienen deze leefgebieden opnieuw aaneengesloten worden of als dat niet mogelijk is, corridors aanleggen om de leefgebieden aan te laten sluiten.

In de Beschermingshal worden op verschillende manieren laten zien wat we kunnen doen om de olifanten tegen uitsterven te beschermen. Binnen Olifant Wereld wordt de Olifant Coalitie gevormd, bestaande uit 15 betrouwbare organisaties, die zich eveneens inzetten voor de bescherming van olifanten. De Olifant Coalitie komt regelmatig bij elkaar om bedreigingen van olifanten te bespreken en oplossingen te vinden en die i.s.m. het ministerie van natuurbeheer in het betreffende land uit te voeren. Er is in Olifant Wereld tevens veel informatie over beschermingsprojecten en de organisaties die hen steunen.