schenkingen

meebouwen

Mensen kunnen als particulier of bedrijf een persoonlijke bijdrage leveren aan het functioneren van Olifant Wereld in de vorm van een schenking of een nalatenschap. Dit kan belastingtechnisch interessant zijn. Elke schenking aan Olifant Wereld is zeer welkom. Ook kleinere bedragen kunnen immers een aankoop of restauratie mogelijk maken. Olifant Wereld is vrijgesteld van schenken erf belasting omdat Olifant Wereld de ANBI-status heeft.

Periodieke schenking, maximaal belastingvoordeel

Het belastingvoordeel is het grootst wanneer een schenking aan Olifant Wereld wordt verdeeld over 5 jaar. Er dient vijf jaren achtereen minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag te worden betaald. De betalingen stoppen wanneer de schenker tussentijds komt te overlijden. Bij een periodieke schenking is de jaarlijkse betaling in zijn geheel (dus zonder drempel of maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Schenkingen in natura

Schenkingen kunnen ook in natura worden gedaan. Iemand die in het bezit is van een bijzonder kunstwerk: beeld(je), schilderij, tekeningen, speciale foto, object met olifant afbeelding enz. kan dit schenken aan Olifant Wereld. Als dit kunstwerk van belang is voor de collectie en wordt opgenomen, wordt het kunstwerk getaxeerd en over een periode van 5 jaar aan het museum geschonken. De schenker heeft gedurende deze periode jaarlijks een aftrekpost van 1/5 van de getaxeerde waarde.

Legaten en nalatenschappen

Het nalaten van een bedrag of kunstwerk kan voor sommige mensen een bijzondere manier zijn om de Olifant Wereld te steunen. Over hetgeen aan Olifant Wereld wordt nagelaten is geen erfbelasting verschuldigd. De nalatenschap komt dus volledig ten goede van Olifant Wereld en daarmee aan de bescherming van olifanten.

De olifant heeft jou nodig

Van Wereldburger tot ZakenVriend. We hebben zoveel mogelijk mensen nodig om samen met ons de olifant te beschermen. Help dus mee!

 

Sluit je vandaag nog aan en help de olifanten

Postadres
Postbus 2048
2130 GE HOOFDDORP

Bezoekadres
Binnenweg 4
2132 CT HOOFDDORP

E-mail
info@olifantwereld.org

Telefoon
+31 23 7370558

Olifant Wereld is een project van Vrienden van de Olifant

Vrienden van de Olifant is een non-profitorganisatie op het gebied van natuurbescherming, die zich inzet voor de bescherming van Aziatische en de Afrikaanse olifanten en in het bijzonder voor weesolifantjes.

Kijk ook op www.olifanten.org

Fiscaalnummer: 807210791  |   KvK: 30150477  |   IBAN: NL36 RABO 0365 9669 24